Skip to main content

Tomatis metoda

Tomatis® metoda u Higia Logos Logopedskom Centru – Tanja Lukovac

Tomatis® metoda je prirodan pristup neurosenzornoj stimulaciji. Njeni programi slušanja menjaju muziku i glas u realnom vremenu kako bi privukli pažnju mozga i razvili motoričke, emocionalne i kognitivne veštine. Razvio je francuski lekar i istraživač, Alfreda Tomatis-a. Metoda Tomatis® se oslanja na naprednu tehnologiju i izvrsnost svojih obučenih profesionalaca u tome kako da je koriste.

Učenje i komunikacija su procesi koji mogu izgledati lako za većinu nas. Ali za jednog od deset ljudi to je svakodnevna bitka. Sposobnost pravilnog procesuiranja senzornih informacija je ugrožena – slušanje je poremećeno.

U obradi informacija uvo igra osnovnu ulogu jer je glavna kapija ka našem mozgu. Ono hvata okolne zvukove i naš glas pretvara u električne podražaje i prenosi ih u mozak koji ih analizira. Što je iznenađujuće, takođe snima naše pokrete i snažno je uključen u koordinaciju, ravnotežu i ritam. Stoga ima vitalnu funkciju u svakodnevnom životu, bilo u komunikaciji, govoru, čitanju, učenju, pamćenju ili pokretu.

Kada je komunikacija između uha i mozga narušena, naša sposobnost interakcije sa spoljnim svetom je ugrožena. Rezultat toga je često gubitak samopouzdanja koji će zauzvrat povećati poteškoće u komunikaciji i učenju.

Uho je najmoćniji senzorni integrator ljudskog tela. Više od 80% stimulacije koju naš mozak prima dolazi iz našeg uha. S jedne strane ima veliku ulogu u stimulaciji mozga, a s druge strane ima pozitivno delovanje na moždanu plastičnost. Ovo objašnjava kako deluje u mnogim oblastima primene. Tomatis® metoda je komplementarno sredstvo većine terapijskih  podrški. Omogućuje umnožavanje dobijenih rezultata i na taj način značajno smanjuje trajanje tradicionalnog terapijskog ili medicinskog plana. Može se koristiti u bilo kojem uzrastu (deca, odrasli ili stariji) kako bi se pomoglo u borbi protiv većine teškoća i poremećaja.

ISTORIJA TOMATIS METODE

Pre šezdeset godina francuski lekar Alfred Tomatis razvio je edukativni program koji ima za cilj da stimuliše mozak slušnim sistemom kako bi obnovio slušanje. Baveći se muzikom i glasom na vrlo poseban način, Tomatis® metoda pomaže deci i odraslima da poboljšaju svoj kvalitet slušanja.

Pionir u polju neuronauka, metoda Tomatis® se sada praktikuje I u Higia logos – Tanja Lukovac centru, koji nudi personalizovane seanse slušanja pomoću jedinstvene tehnologije koja se zove TalksUp®. Alternativni obrazovni program, Tomatis® metoda stimuliše mozak efikasno i prirodno. To je komplementarni pristup medicinskim i tradicionalnim terapijskim tretmanima.

 • ADD / ADHD
  Pažnja

  Pažnja je sposobnost izbora i održavanja u svesti spoljnog događaja ili misli. Odgovara opštem stanju uzbuđenja i budnosti koji omogućava nervnom sistemu da bude prijemčiv za bilo koji oblik informacija koji do njega stigne. Poteškoće sa pažnjom će se odnositi na decu ili odrasle koji se ne mogu koncentrisati na dovoljno dug rad.

  Picture 1 300x200Poseban modalitet pažnje je mogućnost da se može podeliti pažnja između više izvora informacija ili zadataka. Ova podeljena pažnja je veoma značajna za  kogniciju. Kada osoba to ne uspe, to može predstavljati poteškoće i znatne patnje detetu u vrtićskoj ili školskoj situaciji.

  Pored opšteg delovanja cerebralne stimulacije (poznate kao kortikalna uzbuđenost), metoda Tomatis® može imati vrlo pozitivan uticaj na selektivnu pažnju. Zapravo, Tomatis® metoda se oslanja na elektronski Gating® sistem koji izaziva zvučni kontrast, čiji efekat neprestano i prirodno iznenađuje mozak.

  Cilj je pomoći mozgu da razvije mehanizme za automatsko otkrivanje promena. Jednom kada se ovi mehanizmi asimiliraju, pojedinac može lakše odabrati relevantne informacije i odlučiti da odbaci ili diskriminiše sporedne događaje.

  Iz tog razloga, Tomatis® metoda je komplementaran pristup za podršku deci i odraslima koji imaju poremećaj pažnje sa ili bez hiperaktivnosti (ADD / ADHD).

 • Poremećaji autizma u spektru

  Picture-2-300x230.jpgPoremećaje autizma u spektru (ASD) karakteriše između ostalog i poteškoća u interakciji sa spoljnim svetom, a posebno abnormalnost u društvenoj komunikaciji. Novija istraživanja veruje da ogledalski neuroni ne bi mogli pravilno funkcionisati. Ovi neuroni se distribuiraju difuzno u mozgu. Oni imaju ključnu ulogu jer aktiviraju područja mozga koja su uključena u pokret i jezik iako je subjekt pasivan i promatrač. U stvari, oni su ključni za razumevanje postupaka, namera i osećaja drugih.

  Ovi neuroni nam omogućavaju da projektujemo pokret, predvidimo senzaciju i osetimo empatiju. Drugim rečima, oni nam pomažu s jedne strane da se postavimo na mesto druge i da s druge strane projektujemo našu akciju. Oni stoga igraju suštinsku ulogu u našim društvenim i svakodnevnim interakcijama, bilo da je to jednostavno kao „nasmejati se nekome“, osetiti osećaje drugih ili razumeti njegovo delovanje.

  Tomatis® metoda predstavlja pogon na sistem predviđanja. U pasivnoj fazi, kroz muziku tretiranu posebnim kontrastima, mozak pokušava dešifrovati efekte promena. U aktivnoj fazi, subjekt daje ton koji uređaj automatski ispravlja. Kao odgovor, prirodno zvuk vlastitog glasa prilagođava onome što opaža. U tu svrhu se direktno traži ogledalski neuron govornog jezičkog područja. Na ovaj način, Tomatis® metoda može pomoći ljudima čije poremećaje karakteriše kašnjenje i promene kognitivnog razvoja, komunikacije i društvene interakcije, poput poremećaja spektra autizma (ASD) i ponašanja koja su ponekad povezana sa njim: Aspergerov sindrom, poremećaj senzorne obrade ili Dovn sindrom.

  Tomatis® metoda je profesionalno sredstvo pomoći u podržavanju ovih poremećaja, ali ne na bilo koji način.

   

 • Glas govor i jezik

  Glas 

  Picture-3-300x200.jpgTačnost kojom opažamo i analiziramo zvuk utiče na naše sposobnosti da ga reprodukuju. Za kvalitetan prenos glasa takođe je potrebno dobro slušanje, to znači da zahteva sposobnost da slušamo sopstveni glas da bismo merili njegovu tačnost, kvalitet i intenzitet.

  Zvuk našeg glasa uglavnom se prenosi u uho vibracijom kostiju naših glava: ovo je „provodljivost u kostima“. Suprotan je „provodu vazduha“, to jest zvuku koji dolazi spolja. Ovaj zvuk analizira mozak koji zauzvrat usmerava prilagođavanje glasnice. To je isti princip prirodne slušno-govorne sprege. Kada se ta sprega prekine, obično iz emocionalnih ili kognitivnih razloga, naše slušanje i na kraju naš glas su time ugroženi. Ovaj neuspeh može uticati na ritam, ton, boju ili intenzitet ovog glasa.

  To može rezultirati nedostatkom želje za komunikacijom, poteškoćama u govoru, nedostatkom tečnosti, preciznošću i preciznošću, nedostatkom ili neravnotežom marke koja stvara prenizak glas, previše oštar ili nazreo, nedostatak izražajnosti glasa ili gubitak kontrole intenziteta.

  Aktivnim radom na sprezi slušnog povratnog vazduha vazdušnim i koštanim prevodima, Tomatis® metoda dovodi do stvaranja veze koja povezuje mozak – uho – glas.

  Jezik  

  Utičući na odnos između uha, glasa i mozga, Tomatis® metoda je takođe korisna za pomoć osobama sa odloženim razvojem jezika. Zaista je jezik određen složenim lancem artikulacionih zvukova i raspoređenim u određenom ritmu. Ovaj ritam se zasniva na visini i trajanju odašiljenih frekvencija i opsegu intenziteta svakog zvuka. Ritam jezika obeležen je uglavnom tonskim naglascima koji se nalaze u napadima reči i dugim samoglasnicima. Reč je u našoj sposobnosti da svesno upravljamo tim zvukovima. Zove se “fonološka svest”. Nedostatak fonološke svesti predstavlja poteškoće u opažavanju i na taj način manipulacijama zvucima jezika.

  Brzim tretmanom glasa i govora pacijenta i prenošenjem vazduhom i koštanom provodljivošću, Tomatis® metoda inicira percepciju osnovnih zvukova jezika i može pomoći deci koja imaju jezičke poremećaje pored stručne podrške.

   

 • Učenje

  Učenje su svi mehanizmi pomoću kojih stičemo automatizaciju ili znanje. To je sposobnost da se stalno i uporno menja nečije ponašanje u odgovoru na informacije ili spoljašnji događaj. Učenje zavisi od sposobnosti pojedinca da promeni svoje ponašanje na osnovu iskustva. Postoji mnogo metoda učenja, poput učenja nagradom, neuspehom, imitacijom, ponavljanjem, kreativnošću … Bez obzira na metodu, učenje uključuje sposobnost mozga da konstantno reorganizuje neuronsku mrežu kako bi uključio novo ponašanje i olakšao njeno sprovođenje . Govorimo o “plastičnosti mozga”. Dakle, zbog plastičnosti mozga, kada se isti događaj ponovi, ponašanje u odgovoru je brže, tačnije i intuitivnije.

  Sa zvučnim kontrastima uređenim da prirodno iznenadi mozak, Tomatis® metoda deluje na ovu plastičnost mozga. Zaista, pomaže mozgu da razvije mehanizme za otkrivanje i analizu promena. Dakle, Tomatis® metoda ima za cilj da obuči pojedinca da posveti posebnu pažnju vanjskim i novim događajima. Omogućava integraciju novih informacija i omogućava osobi da poboljša svoje opšte i akademske veštine. Zbog toga se metoda Tomatis® trenutno nudi u stotinama škola pored tradicionalnog obrazovanja.

  Problemi sa učenjem nisu neminovno povezani sa inteligencijom, ali karakterišu ih poteškoće da dete pravilno upravlja neuronskom mrežom ili određenim oblastima mozga. Svrha Tomatis® metode je omogućiti detetu da uspostavi kompenzacijske sklopove. Drugim rečima, nemogućnost učenja nije moguće izlečiti, ali je moguće zaobići ili nadoknaditi, omogućavajući mozgu da eksploatše druge neuronske mreže (plasticitet mozga). Na primer, za poteškoće u učenju povezane sa jezikom, metoda Tomatis® olakšava dekodiranje i analizu zvuka i može biti neprocenjiva podrška u slučaju disleksije i pored govorne terapije.

 • Regulacija emocija

  Picture 4 300x123Ako uočimo važnost kretanja za održavanje našeg tela, ne shvatamo uvek da je važno i za održavanje mozga. To je podsticanjem mozga slanjem senzornih poruka koje mozak nas opskrbljuje i opušta. Kako je uho najvažniji prolaz čulnih poruka iz ljudskog tela, lako se može razumeti njegova uloga. Ova stimulacija može biti oslabljena kada mozak aktivira zaštitni mehanizam. Ovaj mehanizam se može pojaviti nakon traumatičnog vremenskog događaja zvanog “emocionalni šok”. Mozak takođe ima tendenciju da se progresivno štiti kada napadi spoljašnje sredine.

  Tomatis® metoda deluje na limbički sistem (srednji deo mozga) na koji je povezan slušni sistem. Ovaj deo je, između ostalog, odgovoran za mehanizme osećaja, pamćenja i učenja. Nadalje, unutarnje uho tijela koje se naziva kohlea djeluje kao kortikalno opterećenje. Dakle, svojim delovanjem na limbički sistem i prefrontalni korteks, Tomatis® metoda će intervenisati u regulisanju emocionalnih poremećaja povezanih sa depresijom i anksioznošću. Takođe će imati efikasnu direktnu akciju na regulisanje stresa.

   

 • Motorne veštine i koordinacija

  Picture 5 300x200Uho nije „samo“ najmoćniji čulni organ ljudskog tela. Takođe je i pokretački član. Zaista, u unutrašnjem delu uha se nalazi telo koje se zove “predvorje”. Potonji obaveštava mozak o najblažem kretanju tela i prima uputstva. Snažno je uključen u našu motoriku i našu koordinaciju. Zbog toga deluje kao aktivno prenošenje senzornih informacija i ima direktan uticaj (sa ostalim delovima tela) na motoričke sposobnosti, bočnost, regulaciju mišićnog tonusa i vertikalnost.

  Poteškoće u oblasti motoričkih veština i koordinacije mogu se povezati sa otkazima našeg vestibularnog sistema i dovesti do odlaganja u nabavci i izvođenju gestova koje naučimo odrastanjem: hodanje, trčanje, skakanje, udarac nogom ili prstom, na primer . Takođe mogu da poprime oblik vrtoglavice, gubitka ravnoteže, mučnine, vertikalnosti …

  Promovišući prenošenje dubokih i ritmičnih zvukova, Tomatis® metoda deluje direktno na predvorje i pozitivno deluje na motoričku funkciju, regulaciju mišićnog tonusa i vertikalnost. Pored toga, prirodno intervenirajući na slušnom boku, Tomatis® metoda će pomoći u poboljšanju koordinacije pokreta leve i desne strane.

   

 • Lični razvoj

  Pevački glas

  Alfred Tomatis je u pratnji pevača utvrdio  da za kvalitet prenosa glasa ne treba samo dobro slušanje audio poruke koja dolazi spolja, već i dobro slušanje, to jest sposobnost da koristimo sopstveni glas kao izvor zvuka za analizu i kontroliše njegovu tačnost, intenzitet i kvalitet.

  Automatsko slušanje može se postići pod uslovom da opažena vibracija zvuka pravilno reguliše kostnu provodljivost, što je put prenosa zvuka kroz svaku kost u telu, a naročito lobanju. Ova regulacija kosti sama je podložna neometanom funkcionisanju dva mišića u srednjem uhu, čija je uloga da kontroliše i apsorbuje sve vibracije koje se prenose u unutrašnje uho. Glasna audio rehabilitacija putem elektronskog uha posebno je za uspostavljanje mehanizma kontrole kvaliteta. Dakle, u zavisnosti od problema sa glasom, radnja ovog pristupa će biti usmerena na: nedostatak ili gubitak želje da se peva, nastanak teškoća u govoru ili pevanju, bez osećaja pritiska ili naprezanja glasa, nedostatak izražajnosti glasa, podrazumevana modulacija ili intonacija, gubitak kontrole intenziteta, bilo prema zadanim postavkama bilo zbog viška, nedostatak tačnosti i preciznosti

  Strani jezici

  Picture 6 300x169Svaki jezik karakteriše specifičan ritam koji je neophodan za integrisanje da bi se pravilno govorilo. Tako je tokom detinjstva naš mozak naučio da prepoznaje fonetske strukture specifične za naš maternji jezik.

  Suprotno tome, naučili smo i da previdimo fonetske strukture koje su nespojive sa našim jezikom. U stvari, od rane dobi učimo da kodiramo tempo svog jezika i zahvaljujući majčinom glasu. Ovaj jezički kod brzo će predstavljati prepreku učenju stranog jezika do te mere da su različiti zvučni obrasci maternjeg jezika internalizovani u ranom detinjstvu.

  Tomatis® metoda omogućava svima koji žele da nauče strani jezik, sposobnost da zaista poseduje ritam jezika. Upravo će ovaj ritam omogućiti pojedincu da lakše usvoji rečnik, sintaksu i gramatiku. Studija sedam univerziteta u okviru evropskog programa dokazuje prepolovljenje vremena učenja pomoću Tomatis® metode.

   

Kako Tomatis® metoda funkcioniše?

Tomatis® metoda deluje preko jednog ručnog uređaja koji se zove TalksUp®. Posebno je dizajniran za obradu muzike i glasa na osnovu određenih parametara. Ova metoda ima mnogo funkcija, uključujući „Electronic Gating®“. To je jedinstveni neinvazivni postupak koji omogućava kontrast zvuka sa naglim prelaskom sa niske na visoke frekvencije. Između niskih i visokih frekvencija izaziva određeni napor prilagođavanja uha i dovodi do  stimulacije mozga.

Kako radi Tomatis sistem?

Picture 7 300x135

Auditorni sistem mora da ima mogućnost konstantne adaptacije na akustično okruženje tako što će detektovati promene na informacije koje prima i pokušavati da predvidi nadolazeću informaciju.

Osnovni princip rada je GATING. Gating je sistem alterniranja izmedju 2 audio kanala koji distribuiraju istu informaciju sa različitom frekvencijom i različitim intenzitetom. Ta 2 audio kanala obeležavamo sa:

 • C1 i ovaj kanal karakteriše slab intenzitet i niska frekvencija i 
 • C2 – jak intenzitet i visoka frekvencija.

Ako se desi istovremena promena u intenzitetu i frekvenciji to se naziva dupla alternacija.

Zastupljena su 2 načina prenosa zvuka:

 • Prenos preko kostiju (kroz vibrator na slušalicama)
 • Prenos preko vazduha ( kroz slušalice)

Brzina tranzicije zvuka izmedju C1 i C2 može se podešavati. Vreme tranzicije kada se prenos vrši preko kostiju naziva se DELAY (“kašnjenje”). Vreme tranzicije zvuka kada se prenos vrši vazduhom naziva se PRECESIJA  ili preuranjenost i ovo je proces obrnutog smera od DELAY, dakle od C2 prema C1. GATING preko kostiju se dešava uvek prvi! Cilj prenosa poruke preko kostiju je da se telo pripremi za dolazak poruke kroz vazduh. Uvo je tako spremno i tada je na raspolaganju da primi poruku. Prenos preko kostiju bismo još mogli objasniti i kao mehanizam za detektovanje promena. Prenos kroz vazduh bismo mogli objasniti kao mehanizam za pažljivo prihvatanje tj. selektivni fokus i pažnja.

GATING drži mozak u stanju konstantne budnosti i pripravnosti zbog stalne razmene informacija. Brzine gatinga su male i spore ali jasno definisane i naglašene radi održavanja pažnje i percepcije tokom celog ciklusa slušanja. Ako bi se dešavale brzo i naglo naše uvo bi ih registrovalo kao neprijatnost.

Po Tomatisu “Govor proizvodi samo glasove koje uvo čuje.” Filtriranje je pojava da rezonator primi i modifikuje zvuk prema svojoj krivi rezonance. FILTERI su specijalno dizajnirani rezonatori koji modifikuju amplitude frekvencije zvuka koji proizvodi zvučni izvor. Postoje 4 vrste filtera: niskopropusni, visokopropusni, širokopropusni, širokoodbijajuci

U Tomatis metodi koristimo visoko, nisko i širokopropusne filtere

3 nivoa filtera:
 • 500 Hz sa krivinom od 24db po oktavi
 • 1000 Hz sa krivinom od 12db po oktavi
 • 2500Hz sa krivinom od 6db po oktavi

KAKO NASTAJE GOVOR?

Picture 8Govor nastaje kada vazduh koji pluća izbace prodje preko glasnica, koje zavibriraju i kada zvuk predje glasnice dalje ga modifikuju rezonatori (šupljine ždrela i nosa) i usta. Maksimalna koncentracija zvučne energije se grupiše u vokalnom traktu koji sadrži frekvencije rezonance. Proizvodnja govora podrazumeva izvor zvuka i strukturu rezonance.

 

 • 1. PRELIMINARNI INTERVJU

  Picture 9Tomatis® metoda je pristup koji je komplementaran terapijskoj, pedagoškoj ili medicinskoj pratnji. Nude ga profesionalci specijalizovani za oblasti zdravlja i obrazovanja (radni terapeuti, psiholozi, logopedi, specijalistički vaspitači, psihometričari, sertifikovani treneri …). Savjetujemo vam da odaberete stručnjaka čija je početna specijalnost najviše prilagođena vašem problematičnom području ili vašem detetu.

  Dobićete individualnu procenu prilagođenu posebno vašem problemu, nakon čega će uslediti razgovor sa stručnjakom koji se bavi vašim specifičnim poteškoćama ili poremećajima.

  Roditelji koji posećuju Tomatis® centre za malu i autističnu decu imaće priliku da popune preliminarni online 40-minutni upitnik posebno kreiran tako da u potpunosti razume profil svakog deteta. Ovaj test se zove TED (Tomatis® Evaluation Database).

  Kvalifikovani profesionalci takođe mogu sprovesti test slušanja sa uređajem poznatim kao TLTS (Tomatis Listening Test Sistem). Ovaj test nam pomaže da identifikujemo vaš potencijal slušanja i eventualne disfunkcije. Nakon što proceni vašu sposobnost slušanja, vaš Tomatis® profesionalac uspostavlja program sa sesijama prilagođenim vašem profilu. Pomoću TalksUp® program za slušanje možete bez bojazni otpočeti treninge u sertifikovanom centru.

   

 • 2. SESIJE SLUŠANJA

  Naš Tomatis® profesionalac kreiraće ekskluzivni muzički program prilagođen vašim potrebama. Tokom pasivnih sesija slušanja koristićete jedan od naših uređaja ili pod nazivom TalksUp® ili njegovu prethodnu verziju, Solisten® ili sa Tomatis® Audio Pro (TAP). U našem centru postoji najnovija verzija TalksUp®.

  Tokom programa za slušanje sa prenosnim TalksUp® uređajem i bežičnim slušalicama, važno je da se osećate opušteno. Sve aktivnosti su prihvaćene sve dok nisu stresne ili ne zahtijevaju preveliku koncentraciju. Možete crtati, šetati, igrati se … Ali ne preporučujemo jesti (ili žvakaće gume) ili praviti seanse u bilo kojoj vrsti prevoza.

  Trajanje, ritam i broj sesija određuje profesionalac Tomatis® koga ste izabrali. Generalno, program uključuje sesije koje se odvijaju u vremenskom okviru 13-dnevnog perioda. Između svakog perioda napravite pauzu od nekoliko nedelja. Ove pauze se nazivaju “fazama integracije”. Nakon nastavka novog ispitivanja, nastaviće se testovi i međusobni razgovori. Tokom sesija, klijenti slušaju muziku sa slušalicama koje zvuk prenosi preko slušalica (vazdušna provodljivost), ali i vibracijom kostiju (koštana provodljivost).

  Nakon završetka sesija slušanja, dobijate ocenu izlaza, koja nam omogućava da merimo vaš napredak i da utvrdimo da li su preporučene dalje sesije. Rezultati dobijeni Tomatis® Metodom su dugotrajni, čak i trajni, pa stoga često nije neophodno produžavati sesije van početnog nivoa (mada se ponekad, za određene probleme, može savetovati produženje programa).

Naša misija (Higia Logos –Tanja lukovac Logopedski Centar)

Picture 11 300x199Pomažući našim klijentima da prevaziđu svoje problem, zaštitimo i Tomatis® metodu. Kroz patente, ugovore o licenciranju zaštitnih znakova i specijalizovanu obuku, osigurano je i zaštićeno Ime i Tehnika kako bi se izbeglo sve što bi ugrozilo njenu autentičnost i efikasnost.

Kroz organizaciju koju je osnovao, TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., kompanija nastavlja, više od dvadeset godina, da poboljšava svoju opremu i obučava visoko kvalifikovane ljude. Kompanija nastavlja svoju misiju čineći Tomatis® metodu pristupačnim i visoko efikasnim.

TOMATIS RAZVOJ S.A. pratio je nedavna otkrića neuronauka i učestvovao u mnogim istraživanjima o plastičnosti mozga.