Skip to main content

Novosti iz logopedskog centra

Analiza biomarkera kod pedijatrijskog ADHD-a: implikacije nivoa homocisteina, vitamina B12, vitamina D, feritina i gvožđa

23 April 2024
Analiza biomarkera kod pedijatrijskog ADHD-a: implikacije nivoa homocisteina, vitamina B12, vitamina D, feritina i gvožđa Ovo istraživanje se bavilo pronalaženjem bioloških oznaka (biomarkera) koj...

Nivoi glukoze, TSH i slobodnog T4 kod dečaka sa ADHD

23 April 2024
NIVOI GLUKOZE, TSH i SLOBODNOG T4 KOD DECAKA SA ADHD Istraživali smo povezanost između ADHD-a i nivoa glukoze, FT4 i TSH kod dečaka osnovnoškolskog uzrasta. Rezultati su pokazali niže nivoe gluk...

Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću i mikronutritijenti

23 April 2024
Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću i mikronutritijenti ADHD je složen klinički poremećaj kod dece koji karakterišu nedostatak pažnje i/ili hiperaktivnost u različitim situacijama, počevši od rane...

Prvih 10 godina "Progovorilice"

05 Jul 2022
Već deset godina priručnik "Progovorilica" je tu za male progovarače! Danas je poseban dan za naš centar. Na današnji dan je izašlo prvo izdanje priručnika "Progovorilica" sa karticama, po...

Nova Reynell skala

05 Jul 2022
Logopedi "Higia Logos" centra su bogatiji za još jedan standardizovani instrument za procenu govora i jezika, a Srbija je dobila prvu grupu kvalifikovanih logopeda za primenu standardizovane Nove R...

Higia logos već 5 godina u Podgorici

05 Jul 2022
Pored 17-togodišnjeg rada Centra za patologiju govora Higia Logos u Beogradu, u utorak 05.07. obeležavamo i 5-togodišnji rad Logopedskog centra Higia Logos doo Podgorica. Ovom prilikom želimo d...