Skip to main content

O nama

Priča o nama

"Higia logos"
posvećenost deci, njihovom razvoju i napretku

Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god. U novembru 2015. na osobito zadovoljstvo, proslavili smo destogodišnji jubilej uspešnog rada. Našu ekipu čini tim stručnjaka sa iskustvom i puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci: tim logopeda, psihologa, kao i stručnih saradnika, iz najeminentnijih ustanova naše zemlje.

U centru “Higia Logos” obavlja se timska  dijagnostika (logoped, psiholog po potrebi, stručni saradnici: neurolog, dečiji psihijatar, neuropsiholog, ORL, fonijatar) i tretman svih poremećaja: glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja (koristimo  Berhinger aparate) kao i savetovanje roditelja.

Sprovodimo

Rad se sprovodi  u  namenski usklađenom prostoru za rad sa decom koja imaju neke od govornih/komunikacijskih smetnji. Imamo više prostorija koje se prostiru na ukupno 200m2. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske/psihološke tretmane prilagođene potrebama deteta.

Kroz logopedske radionice za razvoj pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti obavlja se rad na stimulaciji pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti  u cilju prevencije specifičnih smetnji u učenju na školskom uzrastu.

U svom radu “Higia Logos” koristi tradicionalne i savremene dijagnostičke i  terapijske metode i tehnike,  domaće i inostrane. U toku dosadašnjeg  rada, ostvarena  je saradnja sa 7 predškolskih  ustanova, gde se obavlja individualni rad, kao i rad radioničarskog tipa. U Logopedskom centru možete nabaviti Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje Progovorilice – priručnika sa karticama za stimulaciju govorno-jezičkog razvoja. Takođe, možete pronaći knjige našeg istaknutog dečijeg psihijatra, profesora dr S. Bojanina. koji je uvek tu uz nas za velike, zlata vredne savete. Naše ideje i  planovi su veliki , ali neka naredni period sam pokaže, i neka nas i u nastavku dela hvale.

U svom radu “Higia Logos” koristi tradicionalne i savremene dijagnostičke i terapijske metode i tehnike, domaće i inostrane. U toku dosadašnjeg rada, ostvarena je saradnja sa 7 predškolskih ustanova, gde se obavlja individualni rad, kao i rad radioničarskog tipa. 

Naše ideje i planovi su veliki , ali neka naredni period sam pokaže, i neka nas i u nastavku dela hvale.

Jedinstveno u Srbiji

set standardizovanih testova i metoda

NAŠ TIM

Tanja Lukovac

Marina Miletić

defektolog-logoped

Dragana Stanković-Đorđević

master logopedije

Gordana Đurić

master logopedije

Jovana Radović

doktorand na logopediji -FASPER

Bojana Spasić

master logopedije

Margarita Blagojević

MASTER LOGOPEDIJE

Sandra Nestorović

MASTER LOGOPEDIJE