Skip to main content

AUTIZAM I POZORIŠTE

Istraživanje sprovedeno na engleskom Kent Univerzitetu koristi kreativnost i kao način komunikacije (˙komunikacijski most) sa decom koja imaju autizam.

autiz i pozorU članku: Materijalni glasovi: intermedijalnost i autizam u časopisu Istraživanje u drama edukaciji (pozorišnoj edukaciji, teatar edukaciji), Dr. Melisa Trimingem (Melissa Trimingham) i profesor Nikola Šognesi (Nicola Shaughnessy) sa Univerziteta umetnost, tvrde da se autizam i dalje karakteriše kao svet kom je teško prići zbog poremećaja interpersonalne povezanosti, srodnosti. Istraživači su uključili decu u pozorišno iskustvo (doživljaj), pri tome koristeći svetlo, zvuk, lutke, maskirane likove, u kojem su deca slobodna da se igraju i reaguju, komuniciraju, posmatraju i zajedno učestvuju.

Pomenuto značajno istraživanje koje koristi pozorište kao sredstvo u lečenju, tretiranju autistične dece započeto je u Kolegijumu za Umetnost i ljudska istraživanja koji je pokrenuo projekat pod nazivom: Zamislimo autizam: Pozorište, Performans i intermedijalnost kao intervencije za spektrum autistističnih simptoma (uslova, STANJA). (eng. Imagining Autism: Drama, Performance and Intermediality as Interventions for Autistic Spectrum Conditions’). U periodu od četiri godine (2011-2014) projekat je primenjen u specijalnim školama, a zatim se proširio na rad sa porodicama. Cilj projekta je da pruži pomoć porodici tako što će im ukazati na pomenuti metod i da ih nauči kako da ga primene na slučaju autističnog deteta. U tom procesu koristiće pozorište, lutke, multisenzorne materijale, pa čak i komediju kako bi pomogli pri specifičnom (izazivajućem) ponašanju.

Preuzeto sa:  https://www.sciencedaily.com/ 

Originalan izvor

Priredio logopedski centar Higia Logos