Skip to main content

Razvojni poremećaji učenja

rpuRazvojni poremećaji učenja karakterišu značajne i perzistentne poteškoće u usvajanju akademskih veština, koje mogu uključivati čitanje, pisanje ili matematičke sposobnosti. Učinak pojedinca u oštećenim akademskim veštinama je znatno ispod onoga što bi se očekivalo za hronološku starost i opšti nivo intelektualnog funkcionisanja, a rezultira značajnim narušenjem akademskog ili profesionalnog funkcionisanja.

 • Razvojni poremećaji učenja sa oštećenjem čitanja karakterišu poteškoće u usvajanju akademskih veština povezanih sa čitanjem, kao što su tačnost čitanja reči, tečnost čitanja i razumevanje čitanja.
 • Razvojni poremećaji učenja sa oštećenjem pismenog izražavanja karakterišu poteškoće u usvajanju akademskih veština povezanih sa pisanjem, kao što su tačnost spelovanja, gramatika i tačnost interpunkcije, kao i organizacija i koherentnost ideja u pisanju.
 • Razvojni poremećaji učenja sa oštećenjem matematičkih sposobnosti karakterišu poteškoće u usvajanju akademskih veština povezanih sa matematikom ili računanjem, kao što su smisao za broj, memorisanje činjenica o broju, tačan proračun, tečno računanje i tačno matematičko rezonovanje.
 

DECA:

I    RAZVOJNI POREMEĆAJI: 

 1. Poremećaji hranjenja 
 2. Usporen jezički razvoj
 3. Specifični poremećaj jezika
 4. Poremećaj u izgovoru glasova
 5. Mucanje (disfluentan govor)
 6. Patološki brz govor
 7. Poremećaje glasa (dysphonia)
 8. Razvojna verbalna dispraksija/apraksija 
 9. Hiperaktivnost,  impulsivnost sa ili bez poremećaja pažnje
 10. Autistični spektar poremećaja
 11. Oštećenje sluha i poremećaj govora 
 12. Kranio Facijalni poremećaji koji se odražavaju na razvoj govora
 13. Traumatska oštećenja mozga 
 14. Dečija afazija 

II GENETIČKA OŠTEĆENJA KOJA  UTIČU NA RAZVOJ GOVORA: RASCEP USANA I NEPCA, DOWN SYNDROME I DR. SYNDROMI

 DECA I ODRASLI:

 1. Cerebralna paraliza (govorne smetnje kod ovih stanja)
 2. Traumatske povrede mozga ( govorne smetnje kod ovih stanja)
 3. Gubitak sluha i njegova oštećenja
 4. Poremećaji učenja sa:
  • Disleksijom 
  • Specifičnim poremećajima jezika 
  • Poremećajima auditivnog procesiranja
  • Fizičkim  ometenostima
  • Jezičkim  kašnjenjima
  • Motornnim poremećajima govora (dizartrija ili razvojna verbalna dispraksija)
  • Disgrafijom, agrafijom
  • Kognitivnim  poremećajima  komunikacije
  • Pragmatskim  poremećajima

III ODRASLI:

 1. Oboljenja motornog neurona
 2. Alchajmerove bolesti
 3. Demencije
 4. Hantingtonove bolesti
 5. Multiple skleroze
 6. Parkinsonove bolesti
 7. Traumatskih oštećenja mozga
 8. Psihijatrijskih bolesti
 9. Moždanog udara
 10. Laringektomije

  American Speech-Language-Hearing Association ASHA