Skip to main content

Autizam


Uloga reaktivnosti autoimunih antitela na proteine malog mozga u Autizmu

Autizam, na engleskom Autism Spectrum Disorder (ASD) je grupa neurorazvojnih poremećaja okarakterisana stereotipnim interesovanjima, repetitivnim ponašanjem, osiromašenom komunikacijom i socijaln...

Herpes virus kao mogući uzrok autizma

Herpes simpleks  virus  tip 2 (HSV-2), primarni uzrok  genitalne bolesti koji inficira otprilike jedan od  pet američkih žena u reproduktivnom dobu, može, prema novoj studiji igrati ulogu u nasta...

Deca sa autizmom mogu da se nauče socijalizaciji

Debra Kamps sa Univerziteta Kanzas je prvi put počela da istražuje poboljšavanje socijalne i komunikacione sposobnosti, u prirodnom okruženju kao što su škole, 1970-tih. Bilo je teško naći decu s...

Autizam ukratko

Autizam ukratko Autizam je pervazivni razvojni poremecaj koji se karakteriše postojanjem abnormalnog i / ili izmenjenog razvoja koji se ispoljava pre uzrasta od 3 godine, kao i karakterističnim ...