Skip to main content

Analiza biomarkera kod pedijatrijskog ADHD-a: implikacije nivoa homocisteina, vitamina B12, vitamina D, feritina i gvožđa

Ovo istraživanje se bavilo pronalaženjem bioloških oznaka (biomarkera) koji bi pomogli u u dijagnostikovanju i prognozi poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) kod dece.

Istraživači su analizirali nivo nekoliko biomarkera u krvi, uključujući homocistein (Hcy), vitamin B12, vitamin D, feritin i gvožđe, kod 133 dečaka uzrasta od 6,5 do 12,5 godina, od kojih je 67 imalo dijagnozu ADHD-a prema kriterijumima DSM-V, dok su 66 bili zdravi dečaci istog uzrasta.

Rezultati su pokazali da su nivoi Hcy bili značajno povišeni, a nivoi vitamina B12 značajno sniženi kod dece sa ADHD-om u poređenju sa zdravom decom . Istraživanje je sugerisalo da visok homocistein i nizak vitamin B12 mogu služiti kao senzitivni pokazatelji za dijagnozu a naročito bolju prognozu ADHD-a kod dece.

Naučni rad koautora Tanje Lukovac i saradnika je objavljen u Časopisu Children, 18.04.2024.