Skip to main content

Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću i mikronutritijenti

ADHD je složen klinički poremećaj kod dece koji karakterišu nedostatak pažnje i/ili hiperaktivnost u različitim situacijama, počevši od rane faze života i trajanje kroz vreme. U ovom istraživanju, cilj je bio sagledati dosadašnju literaturu o vezi između nedostatka pažnje, hiperaktivnosti i mikronutrijenata poput vitamina i minerala. Mnoge studije su ukazale na vezu između ishrane i pojave ADHD-a, posebno nedostatka masnih kiselina, cinka i gvožđa. Neke studije su istakle pozitivan efekat precizno doziranih vitamina D i B12, dok su druge pokazale da postoji veza između jačine simptoma ADHD-a i nivoa nedostatka nutritivnih materija. Ukupno gledano, pravilna ishrana i/ili suplementacija mogu biti korisne u smanjenju simptoma ADHD-a. Kao praktični doprinos, važno je da roditelji dece s ADHD-om i stručnjaci koji rade s njima budu upoznati s mogućim neželjenim efektima nedostatka mikronutrijenata. Potrebne su dalje studije kako bi se odredio optimalan multifaktorski tretman koji obuhvata lekove, terapiju i uravnoteženu ishranu s odgovarajućom suplementacijom.

Naučni rad koautora Tanje Lukovac i Dragana Pavlovića je objavljen u Časopisu za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline ENGRAMI, Vol 41, No 1, 2019, a može se pročitati na Repozitorijumu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.