Skip to main content

Prenatalno vaspitanje

Transpersonalna komunikacija se odvija izmedju majke i deteta i njegovog okruženja preko amnionske tečnosti medijum preko koga se mogu prenositi zvučni stimulusi. Prenos prijatne muzike, prijatnih reči odvija se na harmoničniji način, a nekih neprijatnih reči (vika, galama, svadja) se prenosi na manje harmoničan.

Postoje dokazi da dete moze da uči i da pamti još u prenatalnom periodu. Prenatalni razvoj deteta u komunikativnom smislu, teorijski može se podeliti u tri perioda:

Od začeća do 3. meseca: razvija se genetska formula rasta dečijeg organizma.

3.-6. meseca: sve reakcije majke, kako se majka ponaša,njena osećanja se prenose preko posteljice i ulaze u organizam i implementiraju se u moždane strukture fetusa. U tom periodu majka postavlja prve temelje ponapanja deteta, to su primarni engrami našeg daljeg razvoja.

6.-9. meseca: Započinje prenatalna komunkacija, u 28. gestacionoj nedelji fetus ima svoj autohton odgovor na zvuke iz spoljašnje sredine (sposobno da razlikuje glas majke od nepoznatog žensog glasa, muškog glasa, tekst kojim je stimulisano za vreme gestacije i teksta koji je potpuno nov).

Na ovome se i baziraju programi rane prenatalne stimulacije:

 • somatosenzorni osećaji

 • dodir,

 • vestibularniravnoteza,

 • auditivni osećaji

 • slušanje

Dakle, u prenatalnom periodu može da se poveća neurološki kapacitet još nerođenog deteta.

Predlog stimulativnog rada u toku trudnoće:

 1. Pričajte bajke u određenom periodu večeri (kada se podrazumeva da će biti perioda spavanja Vaše bebe) dok mazite (milujete) stomak;

 2. Puštajte laganu muziku češće u toku dana.

 3. Ako čitate, trudite se da čitate naglas, a ne u sebi.

 4. Budite pozitivni, relaksirani.

 5. Trudite se da ne prisustvujete negativno obojenim situacijama na poslu u parku, u kući…

 6. Šetajte (ukoliko stanje trudnoće to dozvoljava), po mogućnosti u prirodi.