Neurofeedback tretmani

Od sada u vašem logopedskom centru Higia Logos možete imati i neurofeedback tretmane

mozakvezba

 

Šta je neurofeedback?

Neurofeedback je vrsta terapije koja se zasniva na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanju povratne informacije. Zahvaljujući ovoj metodi, analizira se aktivnost moždanih talasa, što nam daje korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Važno je što je ovim tretmanima moguće trajno promeniti „loše“ obrasce ponašanja i jednostavno naučiti mozak da funkcioniše bolje, a samim tim smanjiti ili potpuno ukloniti simptome određenih poremećaja.

Kome je namenjen?

Neurofeedback pomaže kod poremećaja kao što su: ADD/ADHD (poremećaji pažnje i/ili hiperaktivnost), Aspergerov sindrom i autizam, disleksija i drugi problemi u učenju, poremećaji senzorne integracije, govorno-jezičkih poremećaja, poremećaja slušnog procesuiranja, cerebralne paralize, gubitka govora kod odraslih, mucanja. Ova metoda pomaže i kod epilepsije, poremećaja spavanja, različitih strahova, poremećaja raspoloženja (depresije), stresa i otklanjanja posledica stresa, loše koncentracije, glavobolja i migrena.

nfb3

Kako se sprovodi tretman?

Neurofeedback tretman sprovodi se tako što se dete ili odrasla osoba udobno smeste na stolici. Terapeut mu na glavu stavi elektrode pomoću kojih aktivnost njegovog mozga postaje vidljiva na ekranu. Na taj način moždani talasi se prate u realnom vremenu. Pacijent za to vreme na ekranu gleda određeni zanimljivi sadržaj - animaciju propraćenu zvučnim signalima.

Koliko tretmana je neophodno?

Trajanje jednog neurofeedback tretmana je 30 do 45 minuta. Kako bi se postigli određeni ciljevi potrebno je najmanje 20 treninga, međutim kod dece s razvojnim teškoćama, stručna literatura predlaže i do 60 treninga, dok se kod izraženijih teškoća preporučuje i stalna primena neurofeedback-a. Najbolji rezultati postižu se kada se odrade dva do pet tretmana nedeljno, a preporučuje se da razmak između tretmana ne bude veći od tri dana. Nakon poboljšanja obično je potrebno održati još nekoliko tretmana (5 do 10),  kako bi se efekti dugo i održali. Novija istraživanja pokazuju da poboljšanja nastala Neurofeedback treningom mogu potrajati od 10 do 20 godina. Objavljena istraživanja kod osoba sa epilepsijom, pokazala su da su efekti  treninga obično prisutni i do 12 meseci.

Iskustva

nfb4Iskustva u radu pokazala su da gotovo 80-90% pacijenata imaju poboljšanja u funkcionisanju posle neurofeedbcak tretmana. Na primer, kod dece s ADHD značajne promene se primećuju posle 20 tretmana. Tako dete koje je pre tretmana imalo koncentraciju 10-15 minuta, posle tretmana koncentracija se značajno povećava i dete pokazuje zainteresovanost za rad, što traje i do jednog časa.

 

Važno

Neurofeedback je bezbedan tretman, bez štetnih efekata po vaše zdravlje! Postupak je jednostavan, bezbolan i neinvazivan!

Autor: Tanja Lukovac

Pozovite nas i zakažite svoj neurofeedback tretman:

BEOGRAD:

011 29 70 891
011 40 74 512
065 865 12 60

PODGORICA:

Zagorič, Ul Devete crnogorske 35

068 785 114

068 046 114

Napomene:

1.fotografija pixabay.com,
2.fotografija printscreen yootube.com/Biofeedbacknews
3.pixabay.com

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.